MITÄ JOS EUTANASIA LAILLISTETTAISIIN SUOMESSA?

Eutanasia on puhuttanut Suomessa jo useita vuosia. Pitäisikö ihmisellä olla muukin mahdollisuus päättää oman elämän loppumisesta kuin itsemurha?

Avaruustähtieteen professori Esko Valtaojan mielestä ihmisellä itsellään on oikeus päättää omasta elämästä ja myös sen loppumisesta.

eutanasia_ilmankuvatekstia